POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Szanujemy prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników naszej strony internetowej i sklepu internetowego https://singlesymbol.pl (dalej: Serwis). Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady na jakich zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych Użytkowników.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych jest firma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Dziak, Gorczenica 1B, 87-300 Brodnica (dalej Administrator). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie praw możesz kontaktować się z nami drogą mailową na adres: biuro@singlesymbol.pl.

2. DANE OSOBOWE

Zgodnie z definicją zawartą w RODO: Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie, co jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta w Serwisie: Podstawa prawna przetwarzania danych: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy rejestracji do Serwisu, to znaczy: identyfikator (nazwa użytkownika), adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, hasło oraz opcjonalnie nazwę firmy i nr NIP.
 2. Marketing naszych usług: Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
 3. Wysyłanie przez Nas na podany, przez Ciebie adres poczty elektronicznej, treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora: Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
 4. Statystyczne, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora: Podstawa prawna przetwarzania danych: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Zakres danych: Dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Dane pozyskane w związku z wyżej wymienionymi celami będą przetwarzane przez 3 miesiące po usunięciu przez Ciebie konta Użytkownika, w związku z retencją kopii zapasowych.

4. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI I TREŚCI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

W celu jak najlepszego dopasowania usług Serwisu oraz komunikatów marketingowych do Twoich potrzeb przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie (profilowanie).

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Użytkownik. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Użytkownika, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w sklepie internetowym.

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić sklep internetowy, w tym komunikację z naszymi Użytkownikami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień (ORLEN Paczka, DPD Polska), podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w sklepie internetowym (Przelewy24), podmioty oferujące zawarcie umowy o kredyt konsumencki, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, badawczych, jak również dostawcy usług prawnych, doradczych, rachunkowych i podatkowych.

Przede wszystkim w ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w sklepie internetowym pliki cookies lub podobne technologie.

6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Prawo do cofnięcia zgody: Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo dostępu do treści swoich danych.
 3. Prawo do sprostowania swoich danych.
 4. Prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania: Żądanie usunięcia wszystkich danych będzie traktowane jak żądanie usunięcia Twojego Konta. Masz prawo do usunięcia danych w szczególności, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyłeś, jak również żądać, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 8. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania w Serwisie jest niezbędne do posiadania Konta. Konsekwencją odmowy podania danych lub podania nieprawidłowych danych w związku z rejestracją w Serwisie będzie brak możliwości założenia Konta.
 9. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez użytkowników informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów, zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

POLITYKA COOKIES

Na stronie internetowej https://singlesymbol.pl używamy własnych plików cookies: sesyjnych i stałych. Własne pliki cookies używane są w celu:

 1. utrzymywania koszyka i sesji Użytkownika;
 2. zapamiętania wersji językowej oraz kraju dostawy;
 3. zapamiętania kodu referencyjnego (skąd dany klient do nas przyszedł);
 4. zapamiętania danych wpisanych w formularzu zamówienia – forma dostawy i płatności, adres dostawy i adres do faktury;
 5. zapamiętanie preferencji Użytkownika, np. ustawień sortowania, czy pokazywać mu ponownie jakieś komunikaty itp.

Używamy też zewnętrznych plików cookies, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce oraz nie możemy kontrolować cookies zamieszczanych przez witryny należące do osób trzecich, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów, np.:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/,

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/,

Instargam: https://help.instagram.com/help/instagram/1896641480634370/?locale=pl_PL,

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/global/cookie-policy/en,

YouTube: https://www.youtubedlapoczatkujacych.pl/polityka-cookies/.

Używamy także Tracking pixel (inaczej web bug), które pełnią podobną funkcję co pliki cookies, ale są nierozpoznawalne dla użytkownika. Tracking pixels wykorzystywane są przez nas do pomiaru zachowań Użytkownika na stronie, do wysyłki newsletteru, do dopasowywania ofert w reklamie remarketingowej. Dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym Użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych. W celu wyłączenia web bug podczas korzystania z naszego serwisu można użyć np. takich narzędzi jak webwasher, bugnosys lub AdBlock (do przeglądarki Firefox). W celu wyłączenia web bug w newsletterze należy tak zmienić ustawienia programu pocztowego, żeby nie wyświetlał wiadomości w html. Web bug nie działa również wtedy, kiedy wiadomości są odczytywane w trybie offline.

Pliki cookies są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itp. – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Pliki cookies umożliwiają Ci, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu. Co istotne, pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Zwracamy jednak szczególną uwagę na to, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie https://singlesymbol.pl.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.